Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Nettnyheter

26.06. Papirkart sikrest til sjøs
Forsikringsselskapene venter en økning i antall grunnstøtinger fordi stadig flere benytter kun elektroniske kart å navigere etter. "Mange; slurver med navigeringen fordi de har elektroniske kart i båten. Men slike kart er bare ment som et supplerende hjelpemiddel", sier fagsjef Kurt Undereidet i If Skadeforsikring til Sunnmørsposten. Les mer.

26.06. Risikerte livet i trebåt til Shetland
Ble berget under forsøk på å ro i trebåt til Shetland. Les mer i VG. Les mer på NRK Hordalands nettside.

26.06. Fyrlykter mot fugleinfluensa
Kystverket har konstruert nye fyrlykter som skal settes opp langs kysten. Lyktene skal ikke bare hjelpe kystens sjøfarende - de skal også beskytte mot fugleinfluensa. Les mer i Nettavisen TV2.

____________________________________________________________

21.06. Planer for kystled i Lyngdal og Farsund
Sæløer og Lista Kystlag har i et brev til Farsund Kommune lansert ideen om en kystled. Blir planene realisert, vil det snart være 13 kystleder i drift langs norskekysten. Les mer i Farsunds avis.

_____________________________________________________________

19.06. Regjeringen strammer inn -  vil endre loven for strandsonen
Regjeringen varsler at de vil endre loven for å hindre ytterligere nedbygging av strandsonen.
Les mer på NRK Vestfolds nettside. 
Les mer - Innlegg av Henriette Westhrin fra strandsonekonferansen i Tønsberg.

19.06. Fra Kabelvåg til Oslo i åttring
Fem gutter er på tur langs kysten fra Lofoten til Oslo. Turen kan følges på deres egen tur-blogg . Les mer.

______________________________________________________________

12.06. Fyrtårnprisen til Kystaksjonen for tsunamiofrene
"Kystaksjonen; for tsunamiofrene har tatt utgangspunkt i den fineste tradisjonen i Kyst-Norge, samhold i nød, solidaritet. Arbeidet er utført med dyktig ekspertise og i nært samarbeid med de lokale fiskerne på Sri Lanka. Kystaksjonen er de som har lyktes best blant de mange som har ønsket å hjelpe, sa statssekretær Vidar Ulriksen da han på vegne av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen overrakte Fyrtårnprisen 2006 til Kystaksjonen for tsunamiofrene ved Gunnar Album".; Les mer

07.04.  Fiskefartøyet fikk hovedskylden for sammenstøtet
Sjøretten i Nederland gir føreren av fiskefartøyet hovedskylden for sammenstøtet med Sjøkorpsets skute S/Y Mohawk i 2004. Nå håper Sjøkorpset at skuta kan repareres til sesongen 2007. Dommen i Nederland kan bety utbetaling av 1,5 - 2 millioner kroner fra fiskefartøyets forsikringsselskap. Les mer.

_______________________________________________________________

03.04.  Osebergskipet kan ha vært havgående
Det har lenge vært antatt at Osebergskipet ble bygget kun til stasbruk og begravelse? Nye undersøkelser kan tyde på at det var et havgående fartøy som ble funnet på Slagen i Vestfold i 1904. Les mer i Aftenposten.

________________________________________________________________

31.03.  Massakre av en hel kystkultur
"Mens; direktørene i Aker Seafood bruker symbol-bilder av sjarken (reint hav, rein mat) på reklame-brosjyrene, foregår det en massakre av en hel kystkultur der ute hvor sjarken pleide å holde til. Er det ikke ironisk?".; Les mer i Nordlys.

________________________________________________________________

29.03.  Vil ødelegge den gamle kaifronten
Plan- og bygningsetaten i Oslo har lagt frem sin bebyggelsesplan for utløpet av Akerselva. "Dette; er et symboltungt sted og et av få steder i Bjørvika hvor kulturminner fra havnehistorien er bevart" sier assisterende byantikvar Morten Stige til Aften. "Han; betegner forslaget som et skrivebordsprodukt som vil ødelegge den gamle kaifronten langs Nylands verksted og selve formen på elven".; Les mer.

________________________________________________________________

27.03.  Strandsonen - regjeringen strammer inn  
"Regjeringens; varslede oppstramming av slepphendte kommunale dispensasjonvaner i 100-metersbeltet kommer raskere enn planlagt. Det bekrefter Miljøverndepartementet overfor Adresseavisen".; Les mer.

__________________________________________________________________

20.03.  Planlegger kystkultursenter på Jæren
Jæren Kystlag har sendt byggesøknad til Hå kommune. Kystlaget har planer for utstilling av fiskeredskap, motorer og annet utstyr. Bygging og reparasjoner av trebåter samt et rom der fiskerne kan reparere utstyr og bøte garn hører også med i planene. "Vi; ser for oss et et kystkultursenter for hele bygda", sier leder i kystlaget, Olav Obrestad. Les mer i Jærbladet.

__________________________________________________________________

16.03.  Kystens dag 2006
9. juni markeres Kystens dag med en rekke arrangementer kysten rundt. Hovedarrangementet finner sted i Brønnøysund der Kyst- og fiskeriminister Helga Pedersen vil overrekke Fyrtårnprisen ombord på Hurtigruten. Les mer.

16.03.  Flere bygger i strandsonen
Kommunene fikk i fjor 30 prosent flere søknader om dispensasjon for å bygge i strandsonen. Noe som resulterte i strandsonen bygges ytterligere ned.
Les mer i Lofotposten
Les mer om lokal sak i Horten i Gjengangeren.

__________________________________________________________________

15.03.  Mødre mot giftdeponering
Nok en gang ble det aksjonert mot giftdeponeringen i indre Oslofjord. 22 mødre bordet en slamlekter. Les mer i Aften.

___________________________________________________________________

13.03.  Hurtigruta er heldigvis "v;åres"
"Kan; vi så bevare noe av den kystkultur kystens befolkning er vokst opp med?".; Kjell Nymoen Borkenes gjør seg noen betraktninger om kystkulturens betydning langs leia etter en tur med nordgående hurtigrute fra Harstad til Tromsø. Les mer i Vesterålen online.

___________________________________________________________________

08.03.  Rasering av kulturminner
"I; erkjennelsen av at Norge er en kystnasjon, med fiske, fangst og sjøfart som de viktigste næringene, er det påfallende hvor lite av kystens kulturlandskap man har bevart" skriver Sverre Nordmo, fartøyvernkonsulent ved Nord-Norsk Fartøyvernsenter.

"Mens; man bekymrer seg over at  kulturlandskapet til bonden – utmarka – gror igjen, så er det ingen beklagelser å høre over at havnene tømmes, historia til kystfolket forsvinner og en tusenårig kultur er i ferd med å bli historie. Skog og kratt kan man jo lett fjerne med litt innsats. Båtene er derimot borte for evig og alltid".; Les Sverre Nordmos artikkel i Fisk - industri og marked.

Skrevet av Tore Friis-Olsen 26.06.2006 kl. 10:29


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond