Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Hva er kystkultur?

"En; kultur - båret opp av "r;åtaklubbmedlemmer" og "sotengler;" som knoter og flikker på gamle holker fra en forgangen tid, som synger viser, spiser tangsuppe og forteller sannsynlige og usannsynlige historier om folks liv og virke på kysten". Johan Kloster.

Hva er kystkultur? Nedenfor presenterer vi et knippe sitater.

"Kysten; er selve smeltedigelen for utviklingen av det vi kaller norsk kultur".; Jo van der Eynden

"Det; som skjer når en flytter kulturforståelsen fra odelsgården til skipsdekket er at begrepet "kultur;" skifter innhold. Det utvikler seg fra noe statisk (det opprinnelige) til noe organisk og levende (kontakt, samhandling, påvirkning, utvikling)".; Jo van der Eynden.

"Kystkultur; - dette mangehodede uhyre som liksom draugen har våknet fra sin langvarige dvaletilstand, som den siste representant innenfor kulturområdets begrepsverden".; Johan Kloster.

"Kystkultur; - dette oppsop av dårlig samvittighet".; Jarle Bjørklund.

"Kystkulturen; kan defineres som det grensesprengende maritime elementet i norsk folkekultur". Johan Kloster.

"Kultur; som er egen for befolkning som bor langs kysten".; A.W. Brøgger.

"Norge; er først og fremst en kystnasjon. Langs kysten ble landet befolket. Havet har gitt oss utsyn mot verden og innsyn i mangt og mye, ikke minst oss selv".; Kjell Magne Bondevik

Vil du lese mer? Vi anbefaler artikkelen "Kystkultur; - hva er nå det?" av Johan Kloster. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Kysten, nr. 5 - 2004.

Skrevet av Tore Friis-Olsen 21.03.2006 kl. 13:34


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond