Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Langesundsfjorden kystled et et resultat av et spennende samarbeid mellom Fylkesmannens miljøvernavdeling i Telemark, Langesundsfjorden Kystlag, Brevikysten Kystlag og Skien Telemark Turistforening.

15. juni ble en begivenhet da både Langesundsfjorden kystled og Skjærgårdsparken Telemark åpnet. Kystleden er et produkt av et spennende samarbeid mellom Fylkesmannens miljøvernavdeling i Telemark, Langesundsfjorden Kystlag, Brevikysten Kystlag og Skien Telemark Turistforening. Også kommunene Bamble og Porsgrunn har bidratt med støtte i samarbeidet.

Tre steder er åpnet for overnatting. Utleie av båter inngår i tilbudet. Det er allerede satt i gang planer for å utvikle kystleden videre og flere overnattingssteder skal innlemmes i nær fremtid.

Åpningen av kystleden fant sted på Langøytangen fyr. Statssekretær Henriette Westhrin deltok sammen med representanter fra Miljøverndepartermentet, Fylkesmannen, fylkeskommunen og en rekke andre. Langesundsfjorden kystlag var vertskap under åpningen.

 

Ordfører i Bamble kommune, Anne Blaker og Leif Karlsen, leder i Langesundsfjorden Kystlag drar sammen i gang tåkeluren for å markere at kystleden er åpnet. Foto: Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN.

 

 

 

 

 

 

 

Sildevika. Et av tre overnattingssteder i kystleden. Hyttene driftes av Skien Telemark Turistforening. Prammene, som er malt i tradisjonelle farger fra Langesundsfjorden, kan benyttes som en del av tilbudet for brukerne. Foto: Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN.

  

Tre overnattingssteder står nå klare i den nyetablerte Langesundsfjorden Kystled i Telemark. Hyttene ligger på de statlig sikrede friluftslivsområdene Langøytangen fyr, Sildevika og Håøya. Les mer om kystleden hos Direktoratet for Naturforvaltning. . 

Langesund kystled

Stedene merket på kartet med rød sirkel er åpne for overnatting. De andre sirklene markerer steder som vil bli åpnet for overnatting senere.

__________________________________________

Skrevet av Tore Friis-Olsen 21.06.2006 kl. 12:06


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond