Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Kystled Nærøyfjord åpnet

Opplev Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden i tradisjonsbåt! Indre Sogn Kystlag kunne stolt invitere til åpning 10. juni av den første kystleden som er tilrettelagt i fjordlandskap.

Indre Sogn Kystlag har arbeidet med å skape et nettverk av overnattingssteder langs Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden og Flåm. 10. juni ble Kystled Nærøyfjord åpnet i Undredal. Dette er den første kystleden som er tilrettelagt i et fjordlandskap.

Kystleden ble åpnet i samband med at Unesco innviet Nærøyfjorden som verdensarv samme dag. Dagen før, markerte kystlaget "Kystens; dag" med dåp av den første båten som inngår i kystledtilbudet. Følgende steder er innlemmet i kystleden med overnattingstilbud: Flåm, Aurland, Undredal, Dyrdal, Styvi og Holmo og Bakka. Utleiebåtene er tradisjonelle sognebåter.

 

Leder i Sogn Turlag, Jørgen Bruheim, og leder i Indre Sogn Kystlag, Marny Tønnesen under åpningen av kystleden i Bakka i Nærøyfjorden. Turlaget og kystlaget samarbeider med å videreutvikle Kystled Nærøyfjord. En av flere ideer som ble drøftet under åpningen var å tilrettelegge turistforeningens turstier i Aurlandsdalen sammen med bruk av tradisjonelle båter fra Aurland. Foto: Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN.

 

 

 

Indre Sogn Kystlag tilbyr utleie av tradisjonelle sognebåter i kystleden. Gjennom slik bruk kan kunnskap om bruk og bygging av båtene viderføres på en ny måte. Bildet: sognebåt til venstre sammen med en kopi av Gokstadfæringen fra Gokstadfunnet fotografert ved Aurlandsfjorden. Foto: Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN.

 

 

 

 

 

 

Den første sognebåten i Kystled Nærøfjord ble døpt på Kystens dag 9. juni i Undredal. Fra venstre, gudmor Astrid Eliassen, Indre Sogn Kystlag, Leif Inge Underdal fra vertskapet i Undredal og Marny Tønnsen. Foto: Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN.

 

 

 

 

 

 

Kystleden er erklært for åpnet. Indre Sogn Kystlag drar med seks tradisjonsbåter fra Undredal til åpningen av Nærøyfjorden som Unesco verdensarv. Rundt neset "tar; vi av" fra Aurlandsfjorden og inn Nærøyfjorden. Foto: Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN. 

 

 

 

 

Med den første kystledbåten inn Nærøyfjorden. Assisterende generalsekretær i Den Norske Turistforening, Anne Mari Aamelfot Hjelle (til høyre), deltok i åpningen av kystleden. Hun ser spennende muligheter i å kombinere turistforeningens hytter og turstier i fjellet med båttilbudet i fjordene. Foto: Tore Friis-Olsen - Forbundet KYSTEN.

 Skrevet av Studiekonsulenten 21.06.2006 kl. 10:21
 

 

Skrevet av Tore Friis-Olsen 21.06.2006 kl. 12:21


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond