Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Norskekysten byr på forhold som er særlige gunstige for utnyttelse av vindkraft. Et godt alternativ til ren fornybar energi. Potensialet for utbygging er stort. Miljøorganisasjoner ønsker mer vindkraft. Men utbygging er ikke uten konflikter. Langs kysten reageres det flere steder ved at man lokalt ser vindmølleparker som uheldige inngrep i kystens kulturlandskap.

Norskekysten byr på forhold som er særlige gunstige for utnyttelse av vindkraft. Et godt alternativ som ikke forurenser eller legger beslag på flere sjøer og vassdrag. Potensialet for utbygging er stort. Miljøorganisasjoner ønsker mer vindkraft. Men utbygging er ikke uten konflikter. Flere steder reises lokale protester mot utbygging. Vindmølleparler sees som uheldige inngrep i kystens kulturlandskap

Aktuelt om vindkraft:
Konfliktvurdering
Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning har i samarbeid gjort en konfliktvurdering av 52 vindkraftprosjekter. 8 av disse vil medføre særlig store konflikter for miljøet. 21 er vurdert til å gi stor konflikt mens 19 prosjekter vil være mindre konfliktfylte. De fleste prosjektene vil lokaliseres til kysten. Les mer.

Samlet plan
Landsstyret i Forbundet KYSTEN har bedt myndighetene om å lage en samlet plan for vindkfraft. Les mer.

Fakta om Vindkraft
Natuvernforbundets informasjonsside om vindkraft med mange linker. Les mer.
Bellonas informasjonsside om Vindkraft. Les mer.
Den danske vindmølleindustriens hjemmeside har mye informasjon. Les mer.

Planer for utbygging - eksempler:

  • Planer for utbygging av verdens største vindmøllepark i Møre og Romsdal: Konsesjonssøknader og konsekvensutredninger for Havsul I, II og IV - Sandøy, Giske, Haram, Eide og Averøy kommuner. Her finner du også fotomontasjer og mye annen informasjon. Les mer.


Foto: Kristi Vindedal, Riksantikvaren

 

Skrevet av Forbundet KYSTEN 02.03.2006 kl. 12:33


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond